RSS
Alfabetische index

Glossarium

Pretoetredingssteun

De pretoetredingssteun helpt kandidaat-lidstaten van de Europese Unie om aan de toetredingsvoorwaarden (criteria van Kopenhagen) te voldoen. Om hun instellingen en hun wet- en regelgeving aan het acquis communautaire aan te passen en om aan hun verplichtingen als lidstaat te voldoen, zijn grote investeringen vereist.

De pretoetredingssteun voor kandidaat-lidstaten, een hoofdelement van de pretoetredingsstrategie van de Unie, maakt deel uit van de partnerschappen voor toetreding.

Voor de periode 2007-2013 vervangt het pretoetredingsinstrument (IPA) als enig financieringskader alle pretoetredingsinstrumenten uit de periode 2000-2006 (Phare, Sapard voor structurele acties in de landbouwsector, Ispa voor milieu- en vervoersinfrastructuur en het specifieke pretoetredingsinstrument voor Turkije) en het CARDS-programma voor de Westelijke Balkan.

Het IPA omvat vijf afdelingen: omschakeling en institutionele opbouw, grensoverschrijdende samenwerking, regionale ontwikkeling, ontwikkeling van het menselijk potentieel en plattelandsontwikkeling. De eerste twee afdelingen zijn bedoeld voor kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten. De drie andere afdelingen zijn daarentegen alleen bedoeld om de kandidaat-lidstaten voor te bereiden op de uitvoering van het cohesiebeleid en op het beheer van de structuurfondsen.

Ook van de Europese investeringsbank (EIB) en van de internationale financiële instellingen ontvangen kandidaat-lidstaten een medefinancieringsbijdrage.

Na hun toetreding genieten nieuwe lidstaten, die dan geen aanspraak meer kunnen maken op pretoetredingssteun, tijdelijk nog financiële steun uit de Overgangsfaciliteit waarin het toetredingsverdrag voorziet.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven