RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Liittymistä edeltävä tuki

Liittymistä edeltävä tuki auttaa Euroopan unionin ehdokasmaita liittymisen ehtojen (Kööpenhaminan kriteerit) täyttämisessä. Maiden instituutioiden ja lakien mukauttaminen yhteisön säännöstöön ja jäsenyysvelvoitteiden toteuttaminen vaativat suuria investointeja.

Unionin liittymistä edeltävään strategiaan keskeisesti kuuluvasta liittymistä edeltävästä tuesta ehdokasmaille päätetään liittymiskumppanuuden perusteella.

Kaudella 2007–2013 liittymistä valmisteleva tukiväline muodostaa yksinomaisen rahoituskehyksen, joka korvaa kauden 2000–2006 liittymistä valmistelevat välineet (Phare, Sapard maatalouden rakeenteellisia toimia varten, Ispa liikenteen ja ympäristöalan infrastruktuuria varten, liittymistä valmisteleva erityisväline Turkkia varten) sekä Länsi-Balkanin maita koskevan CARDS-ohjelman.

Liittymistä valmisteleva tukiväline koostuu viidestä osasta: siirtymävaiheen tuki ja instituutioiden kehittämistuki, rajat ylittävä yhteistyö, alueellinen kehitys, inhimillisten voimavarojen kehittäminen ja maaseudun kehittäminen. Kolme ensimmäistä osaa koskevat ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita. Kolme viimeistä osaa koskevat sen sijaan yksinomaan ehdokasmaita, ja niiden tarkoituksena on valmistella maita hyväksymään ja panemaan täytäntöön koheesiopolitiikkaa ja hallinnoimaan rakennerahastoja.

Myös Euroopan investointipankki (EIP) ja sen kansainväliset rahoituslaitokset (IFI) tarjoavat yhteisrahoitusta ehdokasmaille.

Liittymisen jälkeen uudet jäsenvaltiot eivät saa enää liittymistä edeltäviä tukia, mutta ne saavat väliaikaista taloudellista tukea siirtymävaiheen järjestelystä, josta määrätään liittymissopimuksessa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun