RSS
Alfabetische index

Glossarium

Politiek en Veiligheidscomité (PVC)

Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) is de permanente structuur van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid zoals bedoeld in artikel 38 van het EU-Verdrag.

Het PVC is samengesteld uit ambassadeurs van de 27 lidstaten en heeft de volgende taken:

  • volgen van de internationale situatie op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB);
  • bijdragen aan de bepaling van het beleid;
  • toezien op de uitvoering van de besluiten die worden genomen in overeenstemming met de bevoegdheden die zijn verleend aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Onder verantwoordelijkheid van de Raad en de hoge vertegenwoordiger oefent het PVC de politieke controle en strategische leiding van crisisbeheersingsoperaties uit. Zo kan het comité door de Raad worden gemachtigd in concrete gevallen besluiten te nemen op het gebied van crisisbeheer. Het PVC wordt bijgestaan door een politiek-militaire werkgroep, een comité voor de civiele aspecten van crisisbeheersing, het militair comité en de militaire staf.

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam heeft de Europese Raad van Helsinki in december 1999 de instelling van het PVC bekrachtigd. Hoewel het PVC aanvankelijk een tijdelijk karakter had, heeft de Europese Raad van Nice in december 2000 besloten er een permanent orgaan van te maken.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven