RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan mukainen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pysyvä rakenne.

Se muodostuu 27 jäsenvaltion suurlähettiläistä ja sen tehtävänä on:

  • seurata kansainvälisen tilanteen kehittymistä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla
  • osallistua politiikan määrittelyyn
  • valvoa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan toimivaltuuksien mukaisesti tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa.

PTK vastaa neuvoston ja korkean edustajan alaisuudessa kriisinhallintaoperaatioiden poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johtamisesta. PTK:lle voidaan antaa valtuudet tehdä päätöksiä konkreettisessa kriisinhallintatyössä. Sitä avustavat poliittis-sotilaallinen työryhmä, siviilikriisinhallintakomitea sekä EU:n sotilaskomitea ja WEU:n sotilasesikunta.

Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan PTK:n perustaminen vahvistettiin joulukuussa 1999 pidetyssä Helsingin Eurooppa neuvoston kokouksessa. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea oli aluksi luonteeltaan väliaikainen, mutta siitä tehtiin pysyvä rakenne joulukuussa 2000 pidetyn Nizzan Eurooppa neuvoston kokouksen päätöksellä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun