RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC)

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC), der er nævnt i EU-traktatens artikel 38, er et permanent organ i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

PSC består af ambassadørerne for de 27 medlemsstater og har til opgave:

  • at følge den internationale situation på de områder, der henhører under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)
  • at yde bidrag til politikfastlæggelsen
  • at overvåge gennemførelsen af beslutninger taget inden for den højtstående repræsentant for FUSP’s ressort.

PSC varetager med reference til Rådet og den højtstående repræsentant den politiske ledelse og den strategiske styring af krisestyringsoperationer. Den kan således få til opgave at træffe afgørelser i forbindelse med konkrete krisestyringsopgaver. PSC bistås af en politisk-militær arbejdsgruppe, en komité for de civile aspekter i forbindelse med krisestyring samt af Militærkomitéen og af en generalstabskomité.

Efter ikrafttrædelsen af Amsterdam-traktaten stadfæstede EU-topmødet i Helsingfors i december 1999 oprettelsen af PSC. Den var oprindelig af midlertidig karakter, men blev efter Det Europæiske Råds møde i Nice i december 2000 et permanent organ.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top