RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella rikosasioissa tehtävän poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa EU:n kansalaisten korkea turvallisuustaso ehkäisemällä ja torjumalla rikollisuutta, rasismia ja muukalaisvihaa. Tätä alaa käsitellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen V osastossa (I, IV ja V luku).

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa keskittyy erityisesti

  • jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten väliseen yhteistyöhön
  • jäsenvaltioiden tulliviranomaisten väliseen yhteistyöhön
  • jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten väliseen yhteistyöhön.

Yhteistyö toteutetaan pääasiassa Euroopan unionin perustamien virastojen kuten Eurojustin, Europolin ja Euroopan oikeudellisen verkoston tuella.

Myös jäsenvaltioiden rikosasioita koskevien säännösten lähentäminen sekä rikosoikeudellisten tuomioiden ja päätösten vastavuoroisen tunnustamisen menettelyjen laatiminen kuuluvat V osaston mukaiseen yhteistyöhön. Tähän liittyviä toimenpiteitä toteuttavat – operatiivista yhteistyötä lukuun ottamatta – neuvosto (määräenemmistöpäätöksenteko) ja Euroopan parlamentti tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Lainsäädäntöä voidaan antaa joko komission ehdotuksesta tai aloitteesta, jonka on tehnyt yksi neljäsosa jäsenvaltioista.

Rajatylittävissä kysymyksissä voidaan tehdään ehdotuksia vähimmäissäännöiksi, joilla helpotetaan tuomioiden ja oikeuden päätösten vastavuoroista tunnustamista sekä rikosten ja seuraamusten määrittelyä erityisen vakavan rikollisuuden alalla. Mikäli jäsenvaltiot estävät vähimmäissääntöjen hyväksymisen ns. hätäjarrumekanismin avulla, on Eurooppa-neuvoston päästävä niistä yhteisymmärrykseen. Ellei yhteisymmärrystä saavuteta, jäsenvaltiot voivat toteuttaa ehdotuksen tiiviimmän yhteistyön avulla.

Oikeus- ja sisäasioiden alan yhteistyön käynnistämistä koskevat määräykset sisältyivät aluksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon. Amsterdamin sopimuksella kuitenkin vähennettiin VI osastoon kuuluvien asioiden määrää siirtämällä useita niistä Euroopan yhteisön perustamissopimukseen (ensimmäinen pilari), erityisesti sen IV osastoon: joka sisältää viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan sekä muun henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvän politiikan. Rikosasioissa tehtävää poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä koskevat määräykset jätettiin EU-sopimuksen VI osastoon (kolmas pilari). Nämä osastot yhdessä muodostivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen oikeusperustan. Kolmannen pilarin poistamisen myötä nämä määräykset yhdistettiin Lissabonin sopimuksella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen V osastoon: "Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue".

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun