RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Vetoamisoikeus

Vetoamisoikeus on kaikille Euroopan unionin kansalaisille ja kaikille niille luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, kuuluva oikeus. Unionin kansalainen voi esittää Euroopan parlamentille vetoomuksen tai valituksen asiassa, joka kuuluu Euroopan unionin toiminnan alaan ja koskee häntä välittömästi (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 227 artikla).

Parlamentin vetoomusvaliokunta tutkii, otetaanko vetoomus käsiteltäväksi. Valiokunta voi antaa kysymyksen oikeusasiamiehen käsiteltäväksi katsoessaan sen tarkoituksenmukaiseksi. Jos valiokunta päättää ottaa vetoomuksen käsiteltäväksi, se voi pyytää Euroopan komissiota toimittamaan sille asiakirjoja tai tietoja. Vetoomusvaliokunta voi myös antaa vetoomuksen tiedoksi muille parlamentin valiokunnille, jotta ne ryhtyisivät toimiin asian suhteen. Joissakin poikkeustapauksissa vetoomusvaliokunta voi laatia parlamentille mietinnön, joka hyväksytään täysistunnossa, tai suorittaa tutkimuksen.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun