RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Δικαίωμα αναφοράς

Το δικαίωμα αναφοράς είναι το δικαίωμα που έχει κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε ένα κράτος μέλος, να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αίτημα ή καταγγελία σχετικά με θέμα που υπάγεται στους τομείς δραστηριότητας της Κοινότητας και το οποίο τον ή την αφορά άμεσα (άρθρο 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ).

Η κοινοβουλευτική επιτροπή αναφορών εξετάζει το παραδεκτό των αιτήσεων. Μπορεί, εάν το κρίνει σκόπιμο, να υποβάλει ερώτηση στο Διαμεσολαβητή. Όταν ένα αίτημα κρίνεται παραδεκτό, μπορεί να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να της υποβάλει έγγραφα ή να της κοινοποιήσει πληροφορίες. Δύναται επίσης να διαβιβάσει την αναφορά σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές για ενημέρωση ώστε αυτές να αναλάβουν δράση. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή αναφορών δύναται να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο με σκοπό την έγκρισή της σε ολομέλεια ή την εκτέλεση μιας ερευνητικής αποστολής.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας