RSS
Alfabetische index

Glossarium

Petersbergtaken

De Petersbergtaken (ook opdrachten genoemd) maken deel uit van het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB). Zij zijn expliciet opgenomen in het Verdrag betreffende de Europese Unie (artikel 17). Het Verdrag van Lissabon (artikel 42 van het VEU) vult de taken aan die in naam van de Europese Unie (EU) kunnen worden uitgevoerd. Het betreft met name:

  • humanitaire en reddingsopdrachten;
  • conflictpreventie- en vredeshandhaving;
  • opdrachten van strijdkrachten op het gebied van crisisbeheersing, met inbegrip van het tot stand brengen van vrede;
  • gezamenlijke ontwapeningsacties;
  • advies- en bijstandsverlening op militair gebied;
  • stabiliseringsoperaties na afloop van conflicten.

Deze opdrachten zijn vastgelegd in de Petersbergverklaring, die werd aangenomen tijdens de WEU-ministerraad van juni 1992. Volgens die verklaring besluiten de lidstaten van de WEU militaire eenheden die afkomstig zijn uit alle onderdelen van hun conventionele strijdkrachten, ter beschikking te stellen van de WEU, maar ook van de NAVO of de EU.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven