RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Petersbergin tehtävät

Nk. Petersbergin tehtävät ovat erottamaton osa eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (ETPP). Ne on sisällytetty erikseen Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen (17 artikla). Lissabonin sopimus (SEU-sopimuksen 42 artikla) täydentää niiden tehtävien valikoimaa, joita voidaan hoitaa Euroopan unionin (EU) nimissä. Niihin kuuluvat:

  • humanitaariset toimet ja väestön evakuointi
  • konfliktinesto- ja rauhanturvaamistehtävät
  • taistelutehtävät kriisinhallinnassa, mukaan luettuina rauhanpalauttamistoimet
  • yhteiset toimet aseidenriisunnan alalla
  • neuvonta ja tuki sotilasasioissa
  • konfliktin jälkeinen vakauttaminen

Tehtävät määritettiin Petersbergin julistuksessa, joka annettiin WEU:n ministerineuvoston päätteeksi kesäkuussa 1992. Julistuksessa WEU:n jäsenvaltiot ilmoittavat päättäneensä antaa WEU:n, mutta myös Naton ja Euroopan unionin, käyttöön sotilasyksiköitä kaikista perinteisistä asevoimista.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun