RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Petersberg-opgaverne

De såkaldte Petersberg-opgaver er en integreret del af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP). De er udtrykkeligt nævnt i EU-traktatens artikel 17. Lissabontraktaten (EU-traktatens artikel 42) supplerer rækken af missioner, der kan udføres i Den Europæiske Unions (EU's) navn. Missionerne dækker fremover:

  • humanitære opgaver og redningsopgaver
  • konfliktforebyggende og fredsbevarende missioner
  • kampstyrkers opgaver i forbindelse med krisestyring, herunder fredsskabelse
  • fælles aktioner vedrørende nedrustning
  • rådgivnings- og bistandsmissioner på det militære område
  • stabiliserende handlinger efter konflikter.

Opgaverne blev fastlagt ved Petersberg-erklæringen, der blev vedtaget på et møde i Ministerrådet for Den Vesteuropæiske Union i juni 1992. Medlemmerne af Den Vesteuropæiske Union skal i henhold til erklæringen stille militærenheder fra deres forskellige konventionelle styrker til rådighed for både Den Vesteuropæiske Union og for NATO og EU.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top