RSS
Alfabetische index

Glossarium

Permanente gestructureerde samenwerking

Het Verdrag van Lissabon biedt bepaalde lidstaten de mogelijkheid op militair gebied nauwer samen te werken in het kader van een permanente gestructureerde samenwerking (artikel 42, lid 6, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)). De permanente gestructureerde samenwerking staat open voor de lidstaten die voldoen aan twee basisvoorwaarden, die in het aan het verdrag gehechte Protocol nr. 10 zijn vastgesteld. De lidstaten moeten zich er met name toe verbinden:

  • intensiever te werken aan de ontwikkeling van hun defensievermogens door deel te nemen aan multinationale strijdkrachten, aan de voornaamste Europese programma's voor materieel en aan het werk van het Europees agentschap op het gebied van de ontwikkeling van defensievermogens, onderzoek, aankopen en bewapening;
  • uiterlijk in 2010 in staat te zijn om indien nodig binnen een termijn van 5 tot 30 dagen en voor een periode van 30 tot 120 dagen gevechtseenheden en logistieke ondersteuning te leveren.

Het Europees defensieagentschap evalueert geregeld de bijdragen van de deelnemende lidstaten.

De lidstaten die een permanente gestructureerde samenwerking willen opzetten, dienen de Raad alsmede de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid daarvan in kennis te stellen. Na ontvangst van de kennisgeving neemt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit aan tot instelling van een permanente gestructureerde samenwerking en tot vaststelling van de lijst van deelnemende landen. Indien nieuwe lidstaten willen toetreden of deelnemende lidstaten niet langer willen meewerken, neemt de Raad een besluit aan met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten die aan de permanente gestructureerde samenwerking deelnemen. De besluiten en aanbevelingen die in het kader van een dergelijke samenwerking worden aangenomen, worden met eenparigheid van stemmen door de deelnemende leden van de Raad goedgekeurd.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven