RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Pysyvä rakenteellinen yhteistyö

Lissabonin sopimuksella annetaan joillekin jäsenvaltioille mahdollisuus tiivistää puolustusalan yhteistyötä pysyvän rakenteellisen yhteistyön avulla (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 42 artiklan 6 kohta). Tätä varten niiden jäsenvaltioiden, joita asia koskee, on täytettävä kaksi perustamissopimuksen liitteenä olevassa pöytäkirjassa N:o 10 määrättyä keskeistä edellytystä:

  • kehitettävä tiiviisti puolustusvoimavaroja osallistumalla monikansallisiin joukkoihin, tärkeimpiin eurooppalaisiin puolustustarvikeohjelmiin ja Euroopan puolustusvoimavarojen kehittämisestä, tutkimuksesta ja hankinnasta sekä puolustusmateriaaleista vastaavan viraston toimintaan;
  • annettava viimeistään vuonna 2010 käyttöön taisteluyksiköitä ja niiden logistiset tukitoiminnot 5–30 vuorokauden kuluessa tarvittaessa 30–120 vuorokauden ajaksi.

Euroopan puolustusvirasto arvioi osallistuvien jäsenvaltioiden voimavaratarjoukset säännöllisesti.

Ne jäsenvaltiot, jotka haluavat osallistua pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön, ilmoittavat aikomuksestaan neuvostolle ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle. Ilmoituksen saatuaan neuvosto tekee määräenemmistöllä päätöksen, jolla vahvistetaan pysyvä rakenteellinen yhteistyö ja siihen osallistuvien jäsenvaltioiden luettelo. Neuvosto päättää uusien jäsenvaltioiden osallistumisesta pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön tai joidenkin jäsenvaltioiden jättämisestä sen ulkopuolelle tässä yhteistyössä mukana olevien jäsenvaltioiden määräenemmistöllä. Osallistuvat jäsenvaltiot hyväksyvät neuvostossa yksimielisesti pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön liittyvät päätökset ja suositukset.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun