RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία

Η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει τη δυνατότητα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ορισμένων κρατών μελών στο στρατιωτικό τομέα, δημιουργώντας τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (άρθρο 42, παράγραφος 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)). Για το σκοπό αυτό, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από το πρωτόκολο αριθ. 10 που επισυνάπτεται στη Συνθήκη:

  • να προβούν σε εντατική ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων, μέσω της συμμετοχής τους σε πολυεθνικές δυνάμεις, στα κύρια ευρωπαϊκά προγράμματα εξοπλισμού και στις δραστηριότητες του Οργανισμού στον τομέα της ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων, της έρευνας, των προμηθειών και των εξοπλισμών∙
  • να παράσχουν, το αργότερο το 2010, μάχιμες μονάδες καθώς και την εφοδιαστική υποστήριξη, εντός προθεσμίας 5 έως 30 ημερών σε περίπτωση ανάγκης, για περίοδο 30 έως 120 ημερών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας αξιολογεί τακτικά τις συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να καθιερώσουν μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στο Συμβούλιο και στον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Κατόπιν αυτής της γνωστοποίησης, το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση, με ειδική πλειοψηφία, για την καθιέρωση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και για την κατάρτιση του καταλόγου των συμμετεχόντων κρατών. Το Συμβούλιο αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, την προσχώρηση νέων κρατών μελών ή τον αποκλεισμό ορισμένων από αυτά. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις στο πλαίσιο μίας τέτοιας συνεργασίας εκδίδονται με ομοφωνία των συμμετεχόντων μελών του Συμβουλίου.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας