RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Permanent struktureret samarbejde

Lissabon-traktaten åbner mulighed for, at nogle medlemsstater kan styrke deres samarbejde på det militære område ved at etablere et permanent struktureret samarbejde (artikel 42, stk. 6, i Traktaten om Den Europæiske Union). Hertil skal de deltagende medlemsstater opfylde to primære betingelser, der fastlægges i protokol nr. 10 i bilag til traktaten:

  • at intensivere udviklingen af sine forsvarskapaciteter gennem udvikling af sine nationale bidrag og eventuelt gennem deltagelse i multinationale styrker, i de vigtigste europæiske materielprogrammer og i Agenturet for Udvikling af Forsvarskapaciteter, Forskning, Anskaffelse og Forsvarsmateriel (Det Europæiske Forsvarsagentur)
  • senest i 2010 at kunne levere kampenheder samt støtteelementer på logistikområdet inden for 5-30 dage ved behov og for en periode på 30-120 dage.

Det Europæiske Forsvarsagentur evaluerer jævnligt de deltagende medlemsstaters bidrag.

Medlemsstater, der ønsker at etablere et permanent struktureret samarbejde, skal meddele dette til Rådet og til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Efter anmodningen vedtager Rådet ved kvalificeret flertal en beslutning om oprettelse af et permanent strukturet samarbejde samt listen over deltagende medlemsstater. Optagelse af nye medlemsstater eller udelukkelse af nogle af disse besluttes af Rådet ved kvalificeret flertal blandt medlemmerne i det permanent strukturerede samarbejde. Beslutninger og anbefalinger, der træffes inden for rammerne af et sådant samarbejde, vedtages ved enstemmighed blandt de medlemmer af Rådet, der deltager heri.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top