RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan parlamentin valiokunnat

Samalla tavoin kuin kansallisissa kansanedustuslaitoksissa, Euroopan parlamentissa on valiokuntia parlamentin työn valmistelemiseksi täysistuntoja varten. Näissä valiokunnissa tehdään parlamentin lainvalmistelutyön tärkein osa. Kussakin valiokunnassa toimivat parlamentin jäsenet valitaan vaalikauden alussa ja puolivälissä poliittisen ryhmän ja asiantuntemuksen perusteella.

Euroopan parlamentin työjärjestyksessä todetaan, että sen jäsenet päättävät parlamentin valiokuntien lukumäärästä ja tehtävistä. Kuudennella vaalikaudella (2004-2009) päätettiin kasvattaa pysyvien erityisvaliokuntien määrää 20:een (aiempi määrä 17). Niissä käsitellään tiettyä alaa (sisämarkkinat, maatalous, työllisyys, teollisuus, kulttuuri, perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiat sekä oikeudelliset asiat jne.)

Lisäksi parlamentti voi perustaa alivaliokuntia, väliaikaisia valiokuntia sekä tutkintavaliokuntia. Tutkintavaliokunnat vastaavat mahdollisten yhteisön oikeutta sovellettaessa tapahtuneiden rikkomusten tai epäkohtien tutkimisesta. Esimerkiksi vuonna 1997 perustettiin tutkintavaliokunta selvittämään yhteisön toimien viivästymistä "hullun lehmän" kriisin yhteydessä. Väliaikaiset valiokunnat perustetaan 12 kuukaudeksi, mutta niiden toimiaikaa voidaan jatkaa rajoituksetta. Tutkinta voi ulottua yhteisön oikeuden soveltamisen ulkopuolelle.

Pysyvien valiokuntien päätehtävänä on keskustella komission tekemistä uusista säädösehdotuksista ja laatia niistä omasta aloitteestaan mietintöjä. Jokaiselle säädösehdotukselle ja aloitteelle nimitetään esittelijä parlamentin poliittisten ryhmien välisen sopimuksen mukaisesti. Esittelijän laatimasta mietinnöstä keskustellaan, sitä tarkistetaan ja siitä äänestetään valiokunnassa, josta se lähetetään kerran kuussa Strasbourgissa kokoontuvaan täysistuntoon. Täysistunnossa keskustellaan ja äänestetään asiasta mietinnön pohjalta.

Euroopan komissiota hyväksyessään parlamentin valiokunnat kuulevat komissaariehdokkaita näiden vastuualueeseen kuuluvissa kysymyksissä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun