RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Regionerna i gemenskapens yttersta randområden

Det finns sju "regioner i gemenskapens yttersta randområden" (även kallade "de yttersta randområdena"): Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion (de fyra franska utomeuropeiska departementen), Kanarieöarna (Spanien), Azorerna och Madeira (Portugal). Till skillnad från de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT), som har ställning som associerade med medlemsländerna, så utgör de yttersta randområdena en integrerad del av Europeiska unionen (EU) och ska tillämpa de rättigheter och skyldigheter som följer av detta. De yttersta randområdena har en liten befolkning och ligger långt från europeiska kontinenten, de är öar och deras yta är liten (utom Guyana), de har svåråtkomlig terräng och klimat, och beror ekonomiskt av en begränsad mängd produkter. Deras särskilda läge gör att de fungerar som EU:s brohuvuden för utvecklingen av handelsförbindelser med närliggande tredjeländer i deras respektive geografiska zon (Atlanten, Karibien och Indiska oceanen) och gör att EU förfogar över det största havsområdet i världen med en ekonomisk zon på 25 miljoner kvadratkilometer.

Artikel 349 i fördraget om EU:s funktionssätt (FEUF) gör det möjligt att tillämpa särskilda och anpassade åtgärder på de yttersta randområdena, och ta med i beräkningen egenskaper och särskilda begränsningar hos dessa områden när EU:s fördrag följs.

Artikel 355(6) i FEUF tillåter Europeiska rådet, på initiativ av medlemsstaterna, att anta ett beslut som modifierar ställningen gentemot unionen för danskt, franskt eller nederländskt land eller territorium (så är fallet med St Barthelémy, som har uttryckt en önskan om att lämna sin status som region i de yttersta randområdena och bli ULT 2012).

Under programperioden 2007-2013, får de yttersta randområdena ekonomisk hjälp från EU på 7,84 miljarder euro som huvudsakligen investeras i ekonomisk och social infrastruktur, i ny informations- och kommunikationsteknologi liksom i forskning och utveckling.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början