RSS
Alfabetische index

Glossarium

Ultraperifere regio's

Er zijn zeven zogenaamde "ultraperifere" regio's (UPR): Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion (de vier Franse overzeese departementen) alsook de Canarische eilanden (Spanje), de Azoren en Madeira (Portugal). In tegenstelling tot de overzeese landen en gebieden (OLG) die een verenigingsstatuut hebben met de lidstaten, maken de UPR's integraal deel uit van de Europese Unie (EU) en geldt er de toepassing van de rechten en plichten die hieruit voortvloeien. De UPR worden gekenmerkt door hun lage bevolkingscijfer, hun afgelegen ligging ten opzichte van het Europese contingent, hun insulaire positie en hun geringe oppervlakte (met uitzondering van Guinea) en een economische afhankelijkheid van een beperkt aantal producten. Hun bijzondere ligging maakt hen tot bruggenhoofden van Europa voor de ontwikkeling van handelsrelaties met de andere landen van hun respectieve geografische zone (Atlantische Oceaan, Caraïben en Indische Oceaan) en zorgt ervoor dat de EU beschikt over 's werelds grootste zeeterritorium met 25 miljoen km² exclusieve economische zone.

Artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VwEU) voorziet de toepassing voor de UPR van specifieke en aangepaste maatregelen, rekening houdend met de karakteristieken en specifieke eisen van deze gebieden, overeenkomstig de Europese verdragen.

Artikel 355(6) van het VwEU stelt de Europese Raad in staat om, op initiatief van de betreffende lidstaat, een besluit te nemen dat het statuut ten aanzien van de Unie van een Deens, Frans of Nederlands land of gebied wijzigt (dit is het geval voor Sint-Bartelemeus dat afstand wenst te doen van zijn UPR-statuut om een OLG te worden tegen 2012).

Voor de programmeerperiode 2007 – 2013 krijgen de UPR van de EU financiële steun ten belope van 7.84 miljard euro die hoofdzakelijk wordt besteed aan economische en sociale infrastructuren, nieuwe informatie- en communicatietechnologieën evenals aan onderzoek en ontwikkeling.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven