RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Syrjäisimmät alueet

Seuraavia seitsemää aluetta kutsutaan "syrjäisimmiksi alueiksi": Guadeloupe, Guyana, Martinique ja Réunion (Ranskan neljä merentakaista departementtia) sekä Kanariansaaret (Espanja), Azorit ja Madeira (Portugali). Toisin kuin merentakaiset maat ja alueet (MMA), joilla on jäsenvaltioihin assosioidun maan asema, syrjäisimmät alueet ovat erottamaton osa Euroopan unionia (EU), ja niiden on pantava täytäntöön siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet. Syrjäisimmille alueille tyypillisiä piirteitä ovat pieni väestömäärä ja syrjäinen sijainti Manner-Eurooppaan nähden, eristäytyneisyys ja pieni koko (Guyanaa lukuun ottamatta), vaikea pinnanmuodostus ja ilmasto sekä taloudellinen riippuvuus muutamista harvoista tuotteita. Erityisasemansa vuoksi ne toimivat sillanpäänä Euroopan kauppayhteyksien kehittämisessä oman maantieteellisen alueensa (Atlantti, Karibianmeri ja Intian valtameri) kolmansien maiden kanssa, ja niiden ansiosta EU:lla on käytössään maailman suurin merialue, joka muodostaa noin 25 miljoonan neliökilometrin talousvyöhykkeen.

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 349 artiklan nojalla syrjäisimpiin alueisiin voidaan soveltaa niihin soveltuvia erityistoimenpiteitä, joissa otetaan huomioon näiden alueiden erityispiirteet ja erityiset haasteet perussopimusten mukaisesti.

SEUT 355 artiklan 6 kohdan mukaan Eurooppa-neuvosto voi asianomaisen jäsenvaltion aloitteesta tehdä päätöksen, jolla muutetaan Tanskan, Ranskan tai Alankomaiden maan tai alueen asemaa unioniin nähden (Saint Barthélemy, joka on ilmoittanut haluavansa luopua syrjäisimmän alueen asemasta saadakseen merentakaisen maan ja alueen aseman vuoteen 2012 mennessä).

Ohjelmakaudella 2007–2013 syrjäisimmät alueet saavat EU:lta rahoitusapua 7,84 miljardia euroa; se investoidaan enimmäkseen talouden ja yhteiskunnan infrastruktuureihin, uuteen tieto- ja viestintätekniikkaan sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun