RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Regioner i Fællesskabets yderste periferi

Der findes syv såkaldt "fjerntliggende" regioner (fjernområder): Guadeloupe, Guyana, Martinique og Réunion (de fire oversøiske franske departementer) samt De Kanariske Øer (Spanien), Azorerne og Madeira (Portugal). Til forskel fra oversøiske lande og territorier (OLT), der har status som associerede med medlemsstater, udgør fjernområderne en integrerende del af Den Europæiske Union (EU) og skal påtage sig de rettigheder og forpligtelser, som deraf følger. Fjernområderne er karakteriseret ved et lille befolkningstal og en stor afstand fra det europæiske fastland, ved en økarakter og et lille landareal (undtagen Guyana), ved ugunstige topologi- og klimaforhold samt ved økonomisk afhængighed af et begrænset antal produkter. Deres særlige beliggenhed gør dem til brohoveder for Europa, hvad angår udvikling af handelsforbindelser med tredjelande i de respektive geografiske områder (Atlanterhavet, Caribien, og Det Indiske Ocean), og gør, at EU kan disponere over verdens største søterritorium med en eksklusiv økonomisk zone på 25 mio. km².

Artikel 349 i traktaten om EU's funktionsmåde (TEUF) tillader, under overholdelse af EU-traktaterne, at anvende særlige, tilpassede foranstaltninger for fjernområderne, som tager disse områders særegne karakteristik og begrænsede muligheder i betragtning.

Artikel 355(6) i TEUF tillader Det Europæiske Råd efter opfordring af den pågældende medlemsstat at vedtage en afgørelse, som ændrer et lands eller et dansk, fransk eller hollandsk territoriums status i forhold til Unionen (dette er tilfældet for St. Barthélemy, som har udtrykt ønske om at aflægge sig sin status som fjernområde og overgå til at være et OLT i 2012).

I programmeringsperioden 2007-2013 får fjernområderne en økonomisk hjælp fra EU på 7,84 mia. euro, som overvejende investeres i økonomiske og sociale infrastrukturer, i nye informations- og kommunikationsteknologier såvel som i forskning og udvikling.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top