RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Undantagsklausul (opt-out)

Med opt-out menas att ett land som inte vill förena sig med de andra medlemsstaterna inom en viss del av EU-samarbetet kan få ett undantag, så att inte samarbetet blockeras totalt. Exempelvis ville inte Storbritannien medverka i den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU), och liknande undantag har beviljats Danmark i fråga om EMU, försvar och EU-medborgarskap. Schengenreglerna har också antagits endast delvis, eftersom Irland, Storbritannien och Danmark kan besluta från fall till fall att medverka i alla eller en del av de åtgärder som planeras.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början