RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης

Η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης έχει ως στόχο τη διασφάλιση ισότητας στη μεταχείριση των ατόμων ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, φυλής, ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η Συνθήκη της Λισαβόνας κατέστησε την αρχή αυτή στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Προβλέπει μία οριζόντια ρήτρα που στοχεύει στην ενσωμάτωση της καταπολέμησης των διακρίσεων στο σύνολο των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης (άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ).

Η ΕΕ μπορεί, εξάλλου, να υιοθετήσει ρυθμίσεις που απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω εθνικότητας, δυνάμει του άρθρου 18 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Επιπλέον, μία ειδική νομοθετική διαδικασία δίνει τη δυνατότητα καταπολέμησης των διακρίσεων. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εγκρίνει όλα τα αναγκαία μέτρα, εκδίδοντας ομόφωνη απόφαση και μετά από έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να υιοθετούν βασικές αρχές που στοχεύουν στην καθοδήγηση της δράσης των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για δικαστική προσφυγή σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης διακριτικής μεταχείρισης, δηλαδή σε περίπτωση διαφορετικής μεταχείρισης σε συγκρίσιμες καταστάσεις ή λόγω μειονεκτήματος, το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από νόμιμο και αναλογικό σκοπό.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας