RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Nizzan sopimus

Nizzan sopimus hyväksyttiin Nizzan Eurooppa-neuvoston päätteeksi joulukuussa 2000 ja allekirjoitettiin 26. helmikuuta 2001. Sopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2003.

Se laadittiin helmikuussa 2000 käynnistetyn hallitustenvälisen konferenssin tuloksena EU:n toimielinten muokkaamiseksi ennen uusien jäsenvaltioiden liittymistä.

Nizzan sopimuksella käynnistettiin toimielinuudistus, joka oli välttämätön, kun useita Itä- ja Etelä-Euroopan maita liittyi kerralla Euroopan unioniin. Joitakin Nizzan sopimuksen määräyksiä muutettiin Ateenassa huhtikuussa 2003 allekirjoitetulla 10 uuden jäsenvaltion liittymissopimuksella ja Luxemburgissa huhtikuussa 2005 allekirjoitetulla Romanian ja Bulgarian liittymissopimuksella. 1. tammikuuta 2007 tapahtuneen viimeisen laajentumisen jälkeen EU:n perustana ovat näin ollen EU:n ja EY:n perustamissopimukset sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina Nizzassa, Ateenassa ja Luxemburgissa tehdyillä sopimuksilla.

Nizzan sopimuksen mukanaan tuomat muutokset koskevat lähinnä komission koon ja kokoonpanon rajoittamista, määräenemmistöpäätösten lisäämistä, äänten uutta painotustapaa neuvostossa ja vahvistetun yhteistyön järjestelmän sujuvoittamista. Nizzan sopimukseen liitetyssä unionin tulevaisuutta koskevassa julistuksessa vahvistetaan uudistusten syventämisen seuraavat vaiheet ja varmistetaan uudistusprosessin jatkuminen Nizzan sopimuksen jälkeenkin.

Lokakuussa 2004 allekirjoitettua luonnosta sopimukseksi perustuslaista pidettiin seuraavana askeleena toimielinten uudistusprosessissa, joka alkoi Nizzan sopimuksella.

Sen jälkeen kun tietyissä jäsenvaltioissa ilmeni ongelmia ratifioinnin kanssa, valtioiden ja hallitusten päämiehet päättivät 16. ja 17. kesäkuuta 2005 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa käynnistää EU:n tulevaisuutta koskevan "pohdinta-ajan".

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 21. ja 22. kesäkuuta 2007 Euroopan johtajat päätyivät kompromissiratkaisuun. He kutsuivat koolle hallitustenvälisen konferenssin, jonka tehtävänä oli saattaa päätökseen ja hyväksyä perustuslakisopimuksen sijaan ”uudistettu sopimus” Euroopan unionille. Lissabonin sopimus allekirjoitettiin 17. joulukuuta 2007 ja se tuli voimaan 1. joulukuuta 2009.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun