RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

NATO, Det nya NATO

När man talar om det nya Nato menar man processen som omdefinierar organisationens roll och funktion. Denna process karakteriseras av ett erkännande av Europas försvarsidentitet, av ett stärkt europeiskt inslag i det transatlantiska försvarssystemet, av en ny roll för Västeuropeiska unionen (VEU) och av en utvidgning av Nato österut.

Utvidgningen kommer att åtföljas av en fördjupning av NATO:s relationer med tredje land genom Partnerskap för fred och Nordatlantiska samarbetsrådet. En viktig uppgift i detta sammanhang är att skapa ett stabilt, starkt och hållbart partnerskap med Ryssland och Ukraina.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början