RSS
Alfabetische index

Glossarium

Natura 2000

Natura 2000 staat voor een netwerk van zones op het grondgebied van de lidstaten, waar planten- en diersoorten en hun habitats moeten worden beschermd. De bescherming wordt geregeld door de zogenoemde Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992).

In de EU-wetgeving worden de planten- en diersoorten en de habitats genoemd die gezien hun zeldzaamheid of kwetsbaarheid van bijzonder belang zijn, vooral die welke met uitsterven of verdwijnen bedreigd zijn. Op voorstel van de lidstaten wijst de Commissie de zones aan waar deze soorten en habitats worden beschermd. Deze zones worden ingedeeld in biogeografische EU-regio's (alpiene regio, Atlantische regio, boreale regio, continentale regio, Macaronesische regio, mediterrane regio en Pannonische regio).

Het netwerk bestaat uit speciale beschermingszones voor de instandhouding van meer dan 180 soorten en ondersoorten vogels en uit speciale instandhoudingszones voor de instandhouding van meer dan 250 soorten habitats, 200 diersoorten en meer dan 430 plantensoorten. Natura 2000 bestrijkt momenteel meer dan 20% van het grondgebied van de Europese Unie.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van deze zones en moeten de instandhouding van de door de EU-wetgeving aangewezen soorten en habitats garanderen. Als binnen dergelijke zones menselijke activiteiten, zoals landbouw, toegestaan blijven, moeten zij wel verenigbaar zijn met de nagestreefde instandhouding.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven