RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Natura 2000

Natura 2000 koostuu jäsenvaltioissa sijaitsevista alueista, joilla on suojelun tarpeessa olevia kasvi- ja eläinlajeja. Tästä suojelusta säädetään niin kutsutuissa lintu- (1979) ja luontotyyppidirektiiveissä (1992).

Yhteisön lainsäädännössä luetellaan eläin- ja kasvilajit sekä luontotyypit, jotka ovat erityisen suojelun tarpeessa harvinaisuutensa tai haavoittuvuutensa vuoksi. Näitä ovat etenkin uhanalaiset lajit ja luontotyypit. Komissio nimeää jäsenvaltioiden ehdotuksesta alueet, joilla lajeja ja luontotyyppejä suojellaan. Alueet on luokiteltu seitsemän EU:n luonnonmaantieteellisen alueen mukaan (alppivyöhyke, Atlantin vyöhyke, boreaalinen vyöhyke, mannervyöhyke, Makaronesian vyöhyke, Mediterraaninen vyöhyke ja Pannonian vyöhyke).

Verkosto on jaoteltu erityisiin suojelualueisiin, joilla suojellaan yli 180:aa lintulajia ja alalajia, sekä erityisten suojelutoimien alueisiin, joilla suojellaan yli 250 luontotyyppiä, yli 200:aa eläinlajia ja yli 430:tä kasvilajia. Natura 2000 -verkosto kattaa nykyään yli 20 prosenttia Euroopan unionin maa-alueesta.

Jäsenvaltiot vastaavat alueiden käytöstä, ja niiden on huolehdittava yhteisön lainsäädännössä nimettyjen lajien ja luontotyyppien suojelusta. Jos maatalous tai muu ihmisen toiminta on näiden alueiden sisällä sallittua, siinä on noudatettava suojelutavoitetta.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun