RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

NATO (Den Nordatlantiske Traktats Organisation)

NATO blev grundlagt med den nordatlantiske traktat (Atlantpagten), som blev underskrevet den 4. april 1949.

NATO har sæde i Bruxelles (Belgien) og omfatter 28 medlemsstater. NATO havde oprindeligt 12 medlemsstater, men er senere blevet udvidet flere gange:

  • 1949 (de 12 oprindelige stater): Belgien, Canada, Danmark, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Island, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Portugal, USA
  • februar 1952: Grækenland og Tyrkiet
  • maj 1955: Forbundsrepublikken Tyskland
  • maj 1982: Spanien
  • marts 1999: Polen, Tjekkiet og Ungarn
  • marts 2004: Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien.
  • 1. april 2009: Albanien og Kroatien.

EU respekterer i sin politik de forpligtelser, som nogle medlemsstater har i forbindelse med deres medlemskab af NATO, og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik fastlægges under hensyntagen hertil.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top