RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Kansalliset kansanedustuslaitokset

Kansallisten kansanedustuslaitosten valiokuntien edustajat ja Euroopan parlamentin jäsenet ovat kokoontuneet vuodesta 1989 lähtien puolen vuoden välein kansallisten kansanedustuslaitosten Eurooppa-valiokuntien konferenssissa COSACissa.

Euroopan unioni sai Maastrichtin sopimuksen voimaantulon (1993) myötä toimivaltuuksia esimerkiksi oikeus- ja sisäasioissa, jotka ovat aiemmin perinteisesti kuuluneet jäsenvaltioiden toimivallan piiriin. Tämän vuoksi kansallisten kansanedustuslaitosten ja Euroopan parlamentin välisten yhteyksien tärkeyttä korostettiin julistuksessa kansallisten kansanedustuslaitosten merkityksestä Euroopan unionissa.
Maastrichtin sopimukseen liitetyssä julistuksessa jäsenvaltioiden hallituksia kehotettiin toimittamaan komission lainsäädäntöehdotukset kansanedustuslaitoksille riittävän ajoissa tiedoksi tai mahdollista tarkastelua varten. Julistuksessa kehotetaan myös tehostamaan Euroopan parlamentin ja kansallisten kansanedustuslaitosten välistä tietojenvaihtoa, jotta kansallisten kansanedustuslaitosten olisi helpompi osallistua yhteisön toimintaan ja jotta ne voisivat varmistaa paremmin yhteisön demokraattisen valvonnan.

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen on Amsterdamin sopimuksella liitetty pöytäkirja kansallisten kansanedustuslaitosten asemasta. Siinä täsmennetään, että kaikki komission neuvotteluasiakirjat (valkoiset ja vihreät kirjat ja tiedonannot) on toimitettava kansallisille kansanedustuslaitoksille.
Säädösehdotus voidaan ottaa neuvoston esityslistalle aikaisintaan kuuden viikon kuluttua siitä, kun komissio on esittänyt sen Euroopan parlamentille tai neuvostolle, jotta kansalliset kansanedustuslaitokset ehtisivät keskustella niistä.
Lisäksi COSAC voi saattaa aiheellisina pitämänsä näkemykset Euroopan unionin toimielinten tietoon ja tarkastella sellaisia säädösehdotuksia, jotka koskevat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamista ja joilla voi olla suoria vaikutuksia yksityisten ihmisten oikeuksiin ja vapauksiin.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun