RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhteistä puolustusta koskeva lauseke

Lissabonin sopimuksessa lujitetaan jäsenvaltioiden keskinäistä yhteisvastuuta ulkoisia uhkia vastaan yhteistä puolustusta koskevalla lausekkeella (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohta). Lausekkeessa määrätään, että jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin keinoin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan luonnollista oikeutta puolustautumiseen koskevan 51 artiklan mukaisesti.

Yhteistä puolustusta koskeva lauseke sitoo kaikkia jäsenvaltioita. Se ei kuitenkaan vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden puolueettomuuteen eikä jäsenvaltioiden NATO jäsenyyteen.

Tätä lauseketta täydentää yhteisvastuulauseke (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 222 artikla), joka velvoittaa jäsenvaltiot toimimaan yhdessä, jos jäsenvaltio joutuu terrori-iskun taikka luonnon tai ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden kohteeksi.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun