RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europa i flera hastigheter

Med uttrycket "Europa i flera hastigheter" avses tanken på en samarbetsmetod där samma mål gäller för alla men där medlemsstaterna går fram olika snabbt. En grupp av medlemsstater som kan och vill gå vidare går före och de övriga följer efter senare.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början