RSS
Alfabetische index

Glossarium

Bestrijding van het witwassen van geld

Bij het witwassen van geld wordt de illegale herkomst van bij misdrijven verkregen geld en goederen versluierd.

Het witwassen van geld wordt bestreden door een betere samenwerking tussen de lidstaten, en met name de douaneautoriteiten. De bestrijding valt onder het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en geschiedt op twee manieren:

  • in het kader van titel IV (kapitaal en betalingen) is het vrije kapitaalverkeer zodanig gereguleerd dat toezicht kan worden uitgeoefend op de geldstromen. Deze regulering betreft zowel de financiële actoren, zoals banken en andere financiële instellingen, als de wijze waarop financiële transacties, en met name grensoverschrijdende transacties, plaatsvinden. Ook wordt nagegaan hoe het financiële stelsel voor het witwassen van geld wordt gebruikt;
  • in het kader van titel V (politiële en justitiële samenwerking in strafzaken) maakt de bestrijding van het witwassen van geld deel uit van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme. De nadruk ligt hierbij op het definiëren van misdrijven en op de versterking van de wederzijdse rechtshulp.

Op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken berust de strijd tegen het witwassen van geld op meerjarige actieprogramma's. Het vorige vijfjarenprogramma werd in 2004 goedgekeurd in Den Haag en volgde op het programma van Tampere van 1999. Deze inspanningen worden momenteel voortgezet in het kader van het programma van Stockholm (2010-2014) dat in 2009 werd aangenomen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven