RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Rahanpesun torjunta

Rahanpesu on toimintaa, jonka avulla rikolliset peittävät omaisuuden tai varojen rikollisen alkuperän.

Rahanpesun torjunnassa pyritään tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden ja erityisesti niiden tulliviranomaisten välillä. Euroopan unionissa rahanpesun torjuntaan sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) määräyksiä, ja torjuntatoimia on kahdenlaisia:

  • IV osaston (pääomat ja maksut) mukaan pääoman vapaata liikkuvuutta säännellään valvomalla pääomavirtaa. Säännökset koskevat rahoitustoimijoita, kuten luottolaitoksia ja muita rahoitusjärjestöjä, sekä erityisesti rajat ylittäviä rahoitusliiketoimen välineitä. Ne kohdistuvat myös rahoitusjärjestelmän käyttöön rahanpesutarkoituksissa.
  • V osaston (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa) mukaisesti rahanpesun torjunta kuuluu erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnan alaan. Siinä keskitytään sekä rikosten määritelmiin että keskinäisen avunannon vahvistamiseen.

Rikosasioissa tehtävän poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön alalla rahanpesun torjunta perustuu monivuotisiin toimintaohjelmiin. Vuonna 2004 hyväksytty edellinen viisivuotinen Haagin ohjelma oli jatkoa vuoden 1999 Tampereen ohjelmalle. Toimintaa jatketaan vuonna 2009 hyväksytyn Tukholman ohjelman (2010–2014) mukaisesti.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun