RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η διεργασία μέσω της οποίας οι δράστες εγκληματικών πράξεων καλύπτουν την παράνομη προέλευση των αγαθών και των εισοδημάτων που προέρχονται από αυτές.

Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει ως στόχο την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, και ιδίως μεταξύ των τελωνειακών αρχών τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η καταπολέμηση διέπεται από τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και προσλαμβάνει δύο μορφές:

  • στο πλαίσιο του τίτλου IV (κεφάλαια και πληρωμές), η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων υπόκειται σε ρύθμιση ώστε να ελέγχεται η ροή της. Η ρύθμιση αυτή αφορά τους οικονομικούς παράγοντες, όπως τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς και τα μέσα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ιδίως τα διασυνοριακά. Αφορά επίσης τη χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες•
  • στο πλαίσιο του τίτλου V (αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις), η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντάσσεται στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Κύρια σημεία της είναι ο ορισμός των αδικημάτων και η ενίσχυση της δικαστικής συνδρομής.

Σε σχέση με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βασίζεται σε πολυετές προγράμματα δράσης. Το προηγούμενο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα της Χάγης που εγκρίθηκε το 2004 για πενταετή περίοδο και το οποίο διαδέχτηκε το πρόγραμμα του Τάμπερε του 1999. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται τώρα δυνάμει του προγράμματος της Στοκχόλμης (2010-14), που εγκρίθηκε το 2009.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας