RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Ved hvidvaskning af penge forstås, at personer, der begår en kriminel handling, tilslører den ulovlige oprindelse af det økonomiske udbytte, den kriminelle handling har givet dem.

Målet med indsatsen mod hvidvaskning af penge er at skabe et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne, bl.a. de nationale toldmyndigheder. Der er to former for indsats i EU på dette område, og de reguleres af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde:

  • under afsnit IV (kapital og betalinger) er de frie kapitalbevægelser reguleret på en sådan måde, at der kan føres kontrol med bevægelserne. Der er fastsat regler både for finansielle aktører som f.eks. kreditinstitutter og andre finansielle organisationer og om gennemførelsen af finansielle transaktioner, især på tværs af grænserne. Der er også fastsat bestemmelser, der skal forhindre misbruget af det finansielle system til hvidvaskning af penge;
  • under afsnit VI (politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager) er indsatsen mod hvidvaskning af penge bl.a. et led i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og terrorisme. Indsatsen er koncentreret om at fastsætte, hvilke handlinger der er strafbare, og at forbedre den gensidige retshjælp.

Hvad angår politi- og retssamarbejde i kriminalsager, baseres bekæmpelsen af hvidvaskning af penge på handlingsprogrammer. Det forrige 5-årsprogram, der blev vedtaget i 2004 i Haag, er en efterfølger til Tammerfors-programmet fra 1999. Indsatsen fortsættes nu under Stockholmprogrammet (2010-14), som blev vedtaget i 2009.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top