RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Monetär politik

Den monetära politiken behandlas i artiklarna 127-133 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Den utgör en grundläggande förutsättning för den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Förfarandena för beslutsfattande varierar beroende på vilka ämnen det rör sig om:

  • Samarbetsförfarandet i fråga om medlemsstaternas myntutgivning och efter att rådet har hört Europeiska centralbanken (ECB) (artikel 128.2),
  • Kvalificerad majoritet i rådet efter rekommendation av ECB eller av kommissionen efter att ha hört ECB för utarbetande av allmänna riktlinjer för valutapolitiken (artikel 219.2),
  • Kvalificerad majoritet i rådet på rekommendation av ECB och efter att ha hört Europaparlamentet och kommissionen för att anta de bestämmelser som avses i vissa artiklar i Europeiska Centralbankssystemets, ECBS, stadga (artikel 129.4) och gränser och villkor enligt vilka ECB har rätt att förelägga företag böter eller viten (artikel 132.3),
  • Kvalificerad majoritet i rådet på rekommendation av ECB och efter att ha hört kommissionen och erhållit Europaparlamentets samtycke för ändringar av ECBS:s stadga (129.3),
  • Med enhällighet i rådet på rekommendation från ECB eller kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet, för ingående av formella avtal om ett växelkurssystem för euron i förhållande till valutor i tredje land (artikel 219.1).

De institutionella bestämmelserna (artiklarna 134-135, 283-284) och övergångsbestämmelserna (artiklarna 139-144) har sina egna särskilda förfaranden för beslutsfattande som är annorlunda än de som angivits här.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början