RSS
Alfabetische index

Glossarium

Monetair beleid

De bepalingen betreffende het monetair beleid zijn vervat in de artikelen 127-133 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en vormen een fundamenteel element van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Voor de tenuitvoerlegging van dit beleid zijn er verschillende besluitvormingsprocedures naargelang van de behandelde kwesties:

  • de samenwerkingsprocedure met raadpleging van de Europese Centrale Bank (ECB), voor de uitgifte van munten door de lidstaten (artikel 128, lid 2);
  • gekwalificeerde meerderheid van stemmen binnen de Raad op aanbeveling van ofwel de ECB of de Commissie na raadpleging van de ECB, voor de vaststelling van de richtsnoeren voor het wisselkoersbeleid (artikel 219, lid 2);
  • gekwalificeerde meerderheid van stemmen binnen de Raad op aanbeveling van de ECB en na raadpleging van het Europees Parlement en de Commissie, voor de toepassingsmaatregelen bedoeld in de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) (artikel 129, lid 4) en voor de grenzen en voorwaarden volgens welke de ECB gerechtigd is boeten op te leggen (artikel 132, lid 3);
  • gekwalificeerde meerderheid van stemmen binnen de Raad op aanbeveling van de ECB en na raadpleging van de Commissie en instemming van het Europees Parlement, voor de technische wijzigingen van de statuten van het ESCB (artikel 129, lid 3);
  • eenparigheid binnen de Raad op aanbeveling van de ECB, of van de Commissie en na raadpleging van de ECB, alsmede na raadpleging van het Europees Parlement, voor de wisselkoers van de euro ten opzichte van niet-Gemeenschapsvaluta's (artikel 219, lid 1).

Voor de institutionele (artikelen 134-135, 283-284) en overgangsbepalingen (artikelen 139-144) gelden bijzondere besluitvormingsprocedures die verschillen van die welke wij hier hebben uiteengezet.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven