RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Monetær politik

Bestemmelserne om den monetære politik findes i artikel 127-133 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og er grundlæggende for Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). Iværksættelsen af den monetære politik indebærer anvendelse af flere forskellige beslutningsprocedurer, afhængig af hvilke spørgsmål der er tale om, nemlig:

  • samarbejdsproceduren med høring af Den Europæiske Centralbank (ECB) i forbindelse med medlemsstaternes udstedelse af mønter (artikel 128, stk. 2)
  • kvalificeret flertal i Rådet efter henstilling enten fra ECB eller fra Kommissionen efter høring af ECB, i forbindelse med udarbejdelsen af generelle retningslinjer for valutakurspolitikken (artikel 219, stk. 2)
  • kvalificeret flertal i Rådet efter henstilling fra ECB og efter høring af Europa-Parlamentet og Kommissionen, i forbindelse med de gennemførelsesbestemmelser, der er omhandlet af statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) (artikel 129, stk. 4) og i forbindelse med de grænser og vilkår, inden for hvilke ECB skal være berettiget til at pålægge foretagender bøder eller tvangsbøder (artikel 132, stk. 3)
  • kvalificeret flertal i Rådet efter henstilling fra ECB og efter høring af Kommissionen og samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet, i forbindelse med tekniske ændringer af ESCB-statutten (artikel 129, stk. 3)
  • enstemmighed i Rådet efter henstilling fra ECB eller fra Kommissionen efter høring af ECB, samt efter høring af Europa-Parlamentet, i forbindelse med EUROens valutakurser over for ikke-fællesskabsvalutaer (artikel 219, stk. 1).

De institutionelle bestemmelser (artikel 134 til 135, 283 til 284) og overgangsbestemmelserne (artikel 139 til 144) indeholder nogle særlige procedurer, der er forskellige fra de her beskrevne.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top