RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Koncentration

En koncentration är en sammanslagning mellan två eller flera tidigare självständiga företag genom en fusion eller ett förvärv. Även om koncentrationer kan vara positiva för marknaden kan de också begränsa konkurrensen genom att ett företag får eller förstärker en dominerande ställning.

För att förebygga hot mot konkurrensen kontrollerar kommissionen planerade företagskoncentrationer som berör fler än ett EU-land och gäller en tillräckligt stor omsättning på världsmarknaden eller EU:s marknad. Kommissionen kan tillåta koncentrationen, förbjuda den eller tillåta den på vissa villkor.

För att avgöra om en koncentration är förenlig med den inre marknaden bedömer kommissionen flera olika aspekter, bl.a. om koncentrationen berör fler än ett EU-land, om den kommer att få en dominerande ställning, om det rör sig om effektiv konkurrens och vilken marknad det är tal om: "gemenskapsdimension", "dominerande ställning", "effektiv konkurrens" och "relevant marknad". "Dominerande ställning" är det grundläggande kriteriet för analys av koncentrationer. Ett eller flera företag har en dominerande ställning om de har ekonomisk makt att påverka konkurrensförhållandena, t.ex. priser, produktion, produktionens kvalitet, distribution eller innovation, eller om de kan begränsa konkurrensen på ett avgörande sätt.

Förordning (EG) nr 139/2004, som trädde i kraft den 1 maj 2004, innebär en djupgående förändring av EU:s regler om kontroll av företagskoncentrationer.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början