RSS
Alfabetische index

Glossarium

Concentratie

Een concentratie ontstaat door de juridische samenvoeging van twee of meer ondernemingen door fusie of overname. Hoewel concentraties een positief effect op de markt kunnen hebben, kunnen zij leiden tot een aanzienlijke beperking van de mededinging, doordat zij een dominerende onderneming in het leven roepen of versterken.

Om het risico van eventuele concurrentiebeperkingen te voorkomen, oefent de Europese Commissie controle uit op voorgenomen concentraties met een communautaire dimensie, d.w.z. wanneer de concentratie de grenzen van een lidstaat en een bepaalde omzet op mondiaal en Europees niveau overschrijdt. In bepaalde gevallen kan de Commissie voorwaarden opleggen of de concentratie verbieden.

Bij de beoordeling of een concentratie verenigbaar is met de interne markt onderzoekt de Commissie van geval tot geval verschillende elementen, zoals de communautaire dimensie, de machtspositie, de daadwerkelijke concurrentie en de relevante markt. De machtspositie vormt het uitgangspunt voor het onderzoek van concentraties. Dit criterium houdt in dat een of meer ondernemingen geacht worden een machtspositie te hebben wanneer zij economisch zo sterk staan dat zij concurrentieparameters - vooral prijzen, productie, productiekwaliteit, distributie en innovatie - kunnen beïnvloeden en de mededinging sterk kunnen beperken.

De op 1 mei 2004 in werking getreden Verordening (EG) nr. 139/2004 heeft de EU-voorschriften betreffende de controle op concentraties van ondernemingen grondig gewijzigd.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven