RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yrityskeskittymät

Yrityskeskittymä on sulautumisen tai hankinnan kautta syntynyt kahden tai useamman yrityksen juridinen yhteenliittymä. Yrityskeskittymillä voi olla myönteinen vaikutus markkinoihin, mutta ne voivat myös rajoittaa kilpailua merkittävästi, jolloin syntyy hallitseva toimija tai sellainen vahvistuu.

Mahdollisen kilpailun rajoittamisen ehkäisemiseksi Euroopan komissio valvoo yhteisönlaajuisia yrityskeskittymiä ja tarvittaessa joko hyväksyy ne tietyin ehdoin tai kieltää ne. Valvontaa tarvitaan silloin, kun keskittymä ylittää jäsenvaltion rajan ja tietyt liikevaihdon raja-arvot Euroopassa tai koko maailmassa.

Tutkiessaan, soveltuuko yrityskeskittymä yhteismarkkinoille, komissio tarkastelee tapauskohtaisesti useita tekijöitä, kuten käsitteitä "yhteisönlaajuinen", "määräävä asema", "tehokas kilpailu" ja "merkitykselliset markkinat". Yrityskeskittymiä analysoitaessa tärkeimpänä kriteerinä on "määräävä asema". Kriteerin perusteella yksi tai useampi yritys on määräävässä asemassa silloin, kun se pystyy / ne pystyvät taloudellisen päätäntävaltansa ansiosta vaikuttamaan kilpailuun, erityisesti hintoihin, tuotantoon, tuotannon laatuun, jakeluun, ja innovaatiotoimintaan, sekä rajoittamaan merkittävästi kilpailua.

Toukokuun 1. päivänä 2004 voimaan tulleella neuvoston asetuksella (EY) N:o 139/2004 yhteisön yrityskeskittymien valvontaa koskevat säännökset uudistettiin perusteellisesti.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun