RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Fusioner

En fusion består i en sammenlægning af to eller flere virksomheder enten gennem sammenslutning eller overtagelse. Selv om fusioner kan have en positiv virkning på markedet, kan de også resultere i en mærkbar konkurrencebegrænsning ved at skabe eller styrke en dominerende aktør.

For at forebygge risikoen for konkurrencebegrænsninger er fusioner med fællesskabsdimension (dvs. når fusionen går ud over en medlemsstats grænser og omsætningen overstiger visse tærskler på verdensplan og europæisk plan) underlagt Kommissionens kontrol. Denne kan i givet fald give tilladelse til dem på visse betingelser eller nedlægge forbud mod dem.

Ved vurderingen af, om en fusion er forenelig med det indre marked, tager Kommissionen, afhængigt af sagens omstændigheder, flere elementer i betragtning og baserer sig bl.a. på begreberne "fællesskabsdimension", "dominerende stilling", "effektiv konkurrence" og "relevant marked". Spørgsmålet om "dominerende stilling" er det grundlæggende kriterium ved vurdering af fusioner. Ifølge dette kriterium anses en eller flere virksomheder for at have en dominerende stilling, hvis de har en økonomisk styrke, der sætter dem i stand til at påvirke konkurrenceparametrene, specielt priser, produktion, produktionskvalitet, distribution og innovation, og begrænse konkurrencen mærkbart.

Forordning (EF) nr. 139/2004, som trådte i kraft den 1. maj 2004, betød en gennemgribende ændring af fællesskabsreglerne for fusionskontrol.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top