RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Villkor för Europaparlamentets ledamöter

Enligt artikel 223 i fördraget om EU:s funktionssätt fastställa allmänna villkor för hur dess ledamöter bedriver sin verksamhet. Villkoren ska fastställas efter yttrande från kommissionen och godkännas av rådet med kvalificerad majoritet (med undantag för beskattningen av ledamöterna, där enhällighet krävs).

Europaparlamentets nya ledamotsstadga trädde i kraft den 14 juli 2009. Den nya stadgan innebär större öppenhet när det gäller villkoren och reglerna för ledamöternas arbete. Den innebär också lika lön för alla ledamöter och att lönen betalas ur EU:s budget.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början