RSS
Alfabetische index

Glossarium

Statuut van de Europese afgevaardigden

Volgens artikel 223 van het Verdrag betreffende de werking van de EU stelt het Europees Parlement, na raadpleging van de Commissie en met goedkeuring van de Raad, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen het statuut en de algemene voorwaarden voor de vervulling van de taken van zijn leden vast (behalve voor de belastingregeling waarvoor eenparigheid van stemmen vereist is).

Het nieuwe Statuut van de leden van het Europees Parlement trad op 14 juli 2009 in werking. Het nieuwe Statuut maakt de voorwaarden van het werk van leden van het Europese Parlement transparanter en introduceert een gemeenschappelijk salaris voor alle leden dat van de begroting van de EU worden betaald.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven