RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan parlamentin jäsenten ohjesääntö

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 223 artikla mukaisesti Euroopan parlamentti vahvistaa jäsentensä ohjesäännöt ja tehtävien hoitamista koskevat yleiset ehdot komission lausunnon ja neuvoston hyväksynnän jälkeen määräenemmistöllä (lukuun ottamatta jäsenten verotusjärjestelmää, joka edellyttää yksimielisyyttä).

Jäsenten asema: Euroopan parlamentin jäsenten uusi ohjesääntö tuli voimaan 14. heinäkuuta 2009. Ohjesääntö lisää jäsenten palkkauksen avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Uusi samansuuruinen palkka maksetaan EU:n budjetista.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun