RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Statut for Europa-Parlamentets medlemmer

I henhold til artikel 223 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter Europa-Parlamentet sine medlemmers statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af deres hverv efter høring af Kommissionen og med godkendelse fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal (med undtagelse af medlemmernes skatteordninger, hvor der kræves enstemmighed).

Den nye statut for medlemmerne af Europa-Parlamentet trådte i kraft den 14. juli 2009. Den gør vilkårene og betingelserne for medlemmernes arbejde mere gennemsigtige. Der indføres et fælles lønsystem for alle medlemmer, som udbetales over EU-budgettet.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top