RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Luxemburgin kompromissi

Luxemburgin kompromissi allekirjoitettiin 30. tammikuuta 1966 ja siinä todetaan seuraavaa: "Kun komission ehdotuksesta mahdollisesti enemmistöllä tehtävistä päätöksistä aiheutuu yhden tai useamman osapuolen merkittäville eduille huomattavaa haittaa, pyrkivät neuvoston jäsenet pääsemään kohtuullisessa ajassa ratkaisuun, jonka kaikki voivat hyväksyä toistensa ja yhteisön edun huomioon ottaen."

Kompromissi päätti kriisin, jossa Ranska vastusti yksin viittä muuta yhteisön jäsenvaltiota sekä komissiota pyrkimyksissä korvata vähitellen yksimieliset päätökset määräenemmistöpäätöksillä Rooman sopimuksen mukaisesti vuodesta 1966 lähtien. Ranskan hallitus suosi ylikansallista näkökulmaa ja turvautui vastalauseena niin kutsuttuun tyhjän tuolin politiikkaan. Ranska ei siksi osallistunut ministerineuvoston kokouksiin seitsemään kuukauteen 30. kesäkuuta 1965 lähtien.

Kompromissi, joka on vain ulkoasiainministereiden poliittinen julistus, jolla ei pystytä muuttamaan perustamissopimusta, ei ole kuitenkaan estänyt neuvostoa tekemästä päätöksiään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti, mihin monissa tapauksissa vaaditaan määräenemmistö. Määräenemmistöpäätösten käyttö on laajentunut ajan myötä useille aloille, ja niiden käyttöä pidetään nykyisin pääsääntönä ja yksimielisten päätösten käyttöä poikkeuksena. Luxemburgin kompromissi on edelleen olemassa, vaikka käytännössä sen esiin nostamisella ei voida estää päätöksentekoa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun