RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Förenkling av lagstiftningen

Syftet med förenklingen är att rensa i lagstiftningen genom att strikt tillämpa principerna om nödvändighet och proportionalitet. Förenklingen görs bl.a. i form av omarbetning, kodifiering och konsolidering av lagtexterna.

EU-lagstiftningen har växt under de två sista årtiondena. Målet att skapa en inre marknad till 1992 genererade en våg av EU-lagstiftning. Med den ökade mängden EU-lagstiftning har det varit omöjligt att undvika vissa överlappningar och upprepningar.

Arbetet med att förenkla denna lagstiftning prioriteras nu för att göra EU:s arbete öppet och effektivt. Ett pilotprogram SLIM (Simplification of Legislation for the Internal Market - förenklad lagstiftning på den inre marknaden) inleddes i maj 1996. Det berör fyra specifika områden och kommer att utökas till fler områden. Kommissionen kompletterade SLIM med ett flerårigt handlingsprogram för förenkling och uppdatering av lagstiftningen i februari 2003. Syftet med detta är att minska byråkratin, förbättra kvaliteten på lagstiftningen och utarbeta bättre lagar för både konsumenter och näringsliv.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början