RSS
Alfabetische index

Glossarium

Vereenvoudiging van de wetgeving

De vereenvoudiging van de wetgeving is bedoeld om deze minder ingewikkeld te maken door het noodzakelijkheids- en het evenredigheidsbeginsel strikt toe te passen. Herschikking, codificatie en consolidatie van de wetgevingsteksten dragen daar in grote mate toe bij.

Het Europees recht is de voorbije twee decennia enorm uitgebreid. De doelstelling tegen 1992 een interne markt tot stand te brengen, bracht een golf van Europese wetgeving mee. Met de uitbreiding van de Europese wetgeving was het onvermijdelijk dat op sommige gebieden overlappingen ontstonden en dubbel werk werd geleverd.

Om een transparant en doeltreffend optreden van de EU te verzekeren, werd groot belang gehecht aan vereenvoudiging van de wetgeving. In mei 1996 is het SLIM-programma (Simplification of Legislation for the Internal Market) opgezet, dat betrekking heeft op vier specifieke terreinen. Het werd aangevuld met een in februari 2003 door de Commissie goedgekeurd meerjarenprogramma ter vereenvoudiging en aanpassing van de EU-wetgeving. Het is de bedoeling de bureaucratie te beperken, de kwaliteit van de regelgeving te verbeteren en betere wetten op te stellen voor consumenten en ondernemingen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven