RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Forenkling af lovgivningen

Forenkling af lovgivningen betyder, at der luges ud i reglerne gennem streng anvendelse af nødvendigheds- og proportionalitetsprincipperne. Forenklingen sker især gennem omarbejdning, kodificering og konsolidering af retsakterne.

Den europæiske lovsamling er vokset meget i løbet af de seneste 20 år. Da det blev vedtaget, at der skulle skabes et indre marked inden 1992, fremkaldte det en bølge af europæisk lovgivning. Med denne udvidelse af EU-retten kunne det ikke undgås, at der på nogle områder blev tale om overlapning og gentagelser.

I den forbindelse har det været højt prioriteret at forenkle lovgivningen for at skabe den nødvendige åbenhed og effektivitet i EU's aktioner. Pilotprogrammet SLIM (Simplification of Legislation for the Internal Market), der omfatter fire konkrete områder, blev påbegyndt i maj 1996 og er siden blevet fulgt op af et flerårigt program om forenkling og ajourføring af EU lovgivningen, der blev vedtaget af Kommissionen i februar 2003. Hermed skal kontoriusseriet begrænses, kvaliteten af reguleringen forbedres, og der skal udarbejdes bedre love for såvel forbrugere som for virksomheder.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top