RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Omarbetning av lagstiftning

Med omarbetning av lagstiftningen avses att då en ny ändring görs till en grundläggande rättsakt antas en annan ny rättsakt som omfattar den nya ändringen i den gamla rättsakten och samtidigt upphäver den tidigare rättsakten. Till skillnad från kodifiering betyder omarbetning att innehållet grundligt ändras och att man får överblick över ett område inom lagstiftningen. Den nya rättsakten offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (L-serien).

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början